Gemak voor ondernemers: Rabo maakt inhaalslag, ING blijft achter

In het april-nummer van de Accountant stond een artikel van Henk Vlaming over de worsteling van veel accountantskantoren met het ICT-tijdperk en de opkomst van nieuwe verdienmodellen. In het artikel werd gerefereerd aan de boekhoudkoppeling. Tijd dus om mijn inventarisatie te verversen. En daar is reden voor, gelukkig. Er is het een en ander gebeurd, namelijk. Ruim een jaar na mijn eerste “onderzoek” en zo’n 6 maanden na het vervolg daarop, een bijgewerkt overzicht waar banken staan met betrekking tot het aanbieden van de “boekhoudkoppeling”.

Boekhoudkoppeling: niet nieuw

Ik sprak zelf in 2005 over de realisatie van een dergelijke koppeling met enkele van genoemde banken, toen ik mede de uitrol van ctrl.nl, het ondernemersportaal van Deloitte, vorm mocht geven. Ondernemers zagen het toen, desgevraagd, al zitten. Technisch bleek het geen sinecure, met name vanwege de stringente “security” die je nu eenmaal moet waarborgen als vertrouwelijke data over het internet naar een derde partij wordt getransporteerd. Wat ooit een droom was werd eindelijk werkelijkheid in 2007 (Bizner, de internetbank voor ondernemers van Rabo, had ooit de Europese primeur met Reeleezee).

7 banken en de boekhoudkoppeling: een update

Ook nu baseer ik me volledig op de informatie die ik op de websites van betreffende banken kan vinden. Om te voorkomen dat ik informatie mis maak ik gebruik van de zoekfunctie op de sites en bekijk het resultaat van de zoekopdracht “online boekhouden”. Ook betrek ik nadrukkelijk niet cash management software of andere oplossingen die door grote(re) organisaties of intermediairs worden gebruikt voor uitwisseling van saldo- en transactie informatie met banken. Het gaat mij sec om het laagdrempelig aanbieden van deze dienst aan ondernemers.

Het overzicht van de 7 banken is als volgt:

Bank Ondersteunde Online Boekhoudpakketten
ABN AMRO Reeleezee, Exact Online, Twinfield, Accountview, Yuki, Asperion, Muis SoftwareCash, Afas, Unit4, e-Boekhouden.nl
Rabobank Exact Online, Twinfield, CashReeleezeeAccountview, Unit4, Afas
ING
SNS Bank
Frieslandbank
Triodos bank
Van Lanschot Bankiers

Rabo heeft sinds mijn vorige update een aantal pakketten toegevoegd. In totaal ondersteunt men nu 7 pakketten. Een mooie inhaalslag. ABN Amro staat ook niet stil en loopt – nog steeds – voorop met liefst 11 online boekhoudpakketten die gebruik kunnen maken van de koppeling, een uitbreiding van 4 ondersteunde pakketten. ING, niet de allerkleinste als het om zakelijk bankieren gaat, zwijgt op haar website vooralsnog in alle talen als het gaat om (een integratie met) online boekhouden. Aan de softwareleveranciers kan het bijna niet liggen, alle genoemde partijen zijn blijkbaar in staat om de koppeling aan hun kant, veilig, te realiseren. Een bericht op de website van Twinfield stelt: “De derde grote zakelijke bank, ING, hopen we in de tweede helft van 2012 te koppelen met Twinfield”. Ik hoop dat die planning wordt gehaald, gezien de andere prioriteiten bij ING.

De boekhoudkoppeling wordt de nieuwe standaard

Het is goed te zien dat banken serieus (zichtbaar) werk maken van de koppeling. Het betekent dat steeds meer ondernemers in staat worden gesteld om kosten te besparen en inzicht te winnen. Met de brede ondersteuning die nu al wordt geboden door ABN Amro en Rabo, is de kans groot dat het huidige pakket de koppeling al ondersteunt. En mocht je je als ondernemer aan het oriënteren zijn op een boekhoudpakket, er is voldoende keus. De boekhoudkoppeling wordt de nieuwe standaard in goede dienstverlening van banken aan ondernemers. Terecht, de ondernemer heeft er écht iets aan.

Want: begrijpen hoe je cashflow zich ontwikkelt is altijd, maar zeker in deze tijden, belangrijk voor ondernemers. Zeker als de onderneming groeit, loopt een ondernemer het risico dat sturen op wat er vandaag op de bank staat simpelweg niet meer afdoende is. Als het om je financiële positie en wellicht een financieringsbehoefte gaat, kun je maar beter goed en tijdig geïnformeerd zijn. En laat dat laatste nu ook het belang van de bank zijn.

Ook nu geldt: indien en voor zover er onjuistheden in bijgaande tabel zijn geslopen, laat een bericht achter of neem contact op met mij, ik zorg dan voor aanpassing.

Eén reactie op “Gemak voor ondernemers: Rabo maakt inhaalslag, ING blijft achter”

  1. Exact schreef:

    Exact Online heeft naast een koppeling met Rabobank en ABN AMRO Zakelijk vanaf 2 april 2014 ook een ING koppeling voor afschriften! Meer informatie http://www.exact.nl/exact-online/ing-bankkoppeling