Artikelen met de tag ‘Simon Sinek’

Ambitie en de kracht van het waarom

Als de kloof tussen wát je doet en waaróm je dat doet groter wordt, verliest een organisatie het vermogen om te inspireren. Een organisatie die in deze situatie terecht komt verliest niet alleen haar belangrijkste asset, medewerkers, maar uiteindelijk ook haar bestaansrecht: klanten. Deze organisaties moeten steeds meer een beroep doen op korte termijn maatregelen om tot vergelijkbare resultaten te komen als voorheen. Lees verder…

Succes is een keuze

In ons streven succes meetbaar en tastbaar te maken verliezen we vaak uit het oog wat we eigenlijk zouden moeten meten. Waarom richten we ons zo sterk op het gevolg van succes in plaats van de oorzaak erachter? Het meest eenvoudige antwoord: het is makkelijker. Maar er is meer. Lees verder…

Succes? Stel jezelf eens de vraag waarom

Een inspirerend verhaal van Simon Sinek. Het – ogenschijnlijk doodeenvoudige – model dat hij hanteert (de “Golden Circle”) gaat uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen opereren: wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Zijn stelling is dat meestal de derde vraag onderbelicht blijft en daarmee écht succes uitblijft. Herkenbaar. Lees verder…