Diensten

Collate Consultancy ondersteunt mensen hun ambities waar te maken. Dat doen wij middels een gerichte aanpak en vanuit een ervaring van meer dan 20 jaar in professionele organisaties op senior management niveau, maar altijd met onze blik op de essentie: jouw ambitie. Wij zijn geen traditionele adviesorganisatie. Wij zoeken actief de verbinding met jouw doelstellingen en bieden de dienst die daarbij past: consultancy, coaching of interim management.

In onze dienstverlening maken wij een onderscheid tussen de organisatie (structuur) waarin mensen samenwerken en het individu. Voor beide hanteren we echter dezelfde aanpak: “IDEALS”. Deze aanpak, bestaat uit zes afzonderlijke fases:

  1. Identify: samen met jou inventariseren wij je doelstellingen. Wat wil je bereiken? Waarom wil je dat? Waar knelt het?
  2. Design: in een workshop stellen wij mét jou samen vast hoe de geformuleerde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Hoe ziet de gewenste situatie eruit? Wat moet daarvoor gebeuren? Wie of wat is daarvoor nodig?
  3. Execute: zonder actie geen resultaat. Wij begeleiden jou of je medewerkers in de uitvoering van het gemaakte plan. Ligt de uitvoering op schema? Worden (tussentijdse) doelstellingen behaald?
  4. Adapt: de praktijk is altijd weerbarstiger dan gedacht, kleine aanpassingen in doelstellingen of acties zijn soms nodig. Wij helpen je deze aanpassingen te identificeren en pragmatisch door te voeren;
  5. Learn: om te groeien moet je leren. Wij ondersteunen bij het bepalen van de geleerde lessen in voorgaande fases met het oog op de toekomst. Wat gaat goed? Wat kan beter?
  6. Share: het sluitstuk van ieder traject is het delen van het eindresultaat met anderen om hen te inspireren. Wij helpen jou of jouw medewerkers daarbij.

Wil je eens van gedachten wisselen hoe deze aanpak jou of mensen binnen jouw organisatie kan helpen? Neem dan snel contact op met Ralf de Graaf.