Weblog

De Boekhoudkoppeling, de strijd om het verdienmodel en klantwaarde

Dat was even schrikken. Het nieuws over de succesvolle rechtsgang die ING maakte om af te dwingen dat AFAS zou stoppen met het integreren van transactiedata in haar persoonlijk “boekhoudprogramma” AFAS Personal deed mij beseffen dat het in april 2012 was dat ik voor het laatst de stand van zaken inventariseerde ten aanzien van de banken die de boekhoudkoppeling ondersteunen. De koppeling is onderwerp geworden van een maatschappelijk debat. En terecht! Lees verder…

Ambitie en de kracht van het waarom

Als de kloof tussen wát je doet en waaróm je dat doet groter wordt, verliest een organisatie het vermogen om te inspireren. Een organisatie die in deze situatie terecht komt verliest niet alleen haar belangrijkste asset, medewerkers, maar uiteindelijk ook haar bestaansrecht: klanten. Deze organisaties moeten steeds meer een beroep doen op korte termijn maatregelen om tot vergelijkbare resultaten te komen als voorheen. Lees verder…

Gemak voor ondernemers: Rabo maakt inhaalslag, ING blijft achter

In het april-nummer van de Accountant stond een artikel van Henk Vlaming over de worsteling van veel accountantskantoren met het ICT-tijdperk en de opkomst van nieuwe verdienmodellen. In het artikel werd gerefereerd aan de boekhoudkoppeling. Tijd dus om mijn inventarisatie te verversen. Lees verder…

Diversiteit: kracht of valkuil?

Ik heb de laatste tijd regelmatig gesprekken over het thema diversiteit en verbaas me daarbij steeds vaker om het feit dat dat thema – ook door grote professionele partijen – gereduceerd wordt tot verschillen tussen man en vrouw, of mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, afkomst, geaardheid of andere “aanwijsbare” verschillen tussen mensen. En men komt er maar niet uit. Dat is niet gek. Lees verder…

Onbegrensde mogelijkheden of gemiste kansen?

Zo nu en dan hoor je het mensen zeggen: “leef je leven vandaag alsof het de laatste dag is van je leven!” Er zit iets positiefs in deze levenshouding, waarom stel je immers de dingen, die je wilt doen en vandaag kunt doen, eigenlijk uit tot morgen? Doe het nu, geniet van het moment! Het leven zit echter vol verrassingen, je hebt niet altijd grip op de dingen die gebeuren. Het kan je dus zomaar overkomen dat die “laatste dag” uitmondt in een teleurstelling. Wat dan? Lees verder…

Ambities en astrologie. Een connectie?

Afgelopen weekend zat ik met een oude bekende, onder het genot van een drankje, te filosoferen over ambitie, de “grote droom” in het leven. Het is een onderwerp dat me na aan het hart ligt. En ambities, zo bleek, die heeft mijn tafelgenoot. Al pratend kwamen we uit op twee belangrijke vragen: in hoeverre is je karakter van invloed op de wijze waarop je je ambities realiseert? En: wat bepaalt je karakter? Mijn hersens pijnigend op deze vragen, bedacht ik me dat ik geen psycholoog ben. Dus ik vroeg: “wat is je sterrenbeeld?” Lees verder…

Koppeling Twinfield en Rabobank: tijd besparen en inzicht winnen

Ondernemers die bankieren bij de Rabobank konden al iets langer hun Exact Online of Cash-boekhouding koppelen aan hun bankrekening. Sinds deze week is Twinfield aan het rijtje ondersteunde boekhoudpakketten toegevoegd. Dat is goed nieuws. Want deze koppeling bespaart veel tijd. Lees verder…

Accountantsorganisaties op zoek naar een nieuw business model

Vorig jaar schreef ik een blog over het vraagstuk waarmee veel adviesorganisaties (waaronder accountantskantoren met een focus op het midden- en kleinbedrijf) worstelen met betrekking tot hun business model. Veel van de kantoren die ik in de afgelopen jaren heb gesproken herkennen zich goed in de kern van het probleem: als je je omzet en marges ziet afnemen op je traditionele producten (administratie, jaarrekening, aangifte etc) zul je iets moeten doen. Lees verder…

Succes is een keuze

In ons streven succes meetbaar en tastbaar te maken verliezen we vaak uit het oog wat we eigenlijk zouden moeten meten. Waarom richten we ons zo sterk op het gevolg van succes in plaats van de oorzaak erachter? Het meest eenvoudige antwoord: het is makkelijker. Maar er is meer. Lees verder…

Twinfield iPhone app: gemak en eenvoud voor urenschrijvers

En zo zie je je naam staan in een persbericht van Twinfield. De lancering van de nieuwe iPhone app waarmee urenschrijvers onderweg vanaf hun iPhone uren, kilometers en onkosten kunnen opvoeren is een feit. ‘Als consultant ben ik vaak onderweg. Met de komst van de Twinfield app is de registratie van uren, maar ook de declaratie van kosten iets wat ik snel en eenvoudig tussen afspraken door kan doen’, word ik geciteerd, in een eerste reactie over het gebruik van de nieuwe app. Lees verder…