Success is when
reality catches up
to your imagination


Lees verder →

Weblog

Low hanging fruit

De Boekhoudkoppeling, de strijd om het verdienmodel en klantwaarde

Dat was even schrikken. Het nieuws over de succesvolle rechtsgang die ING maakte om af te dwingen dat AFAS zou stoppen met het integreren van transactiedata in haar persoonlijk “boekhoudprogramma” AFAS Personal deed mij beseffen […]

Lees het hele artikel »
IMG_0829-versie-2

Ambitie en de kracht van het waarom

Als de kloof tussen wát je doet en waaróm je dat doet groter wordt, verliest een organisatie het vermogen om te inspireren. Een organisatie die in deze situatie terecht komt verliest niet alleen haar belangrijkste […]

Lees het hele artikel »
1382218_kiwi

Gemak voor ondernemers: Rabo maakt inhaalslag, ING blijft achter

In het april-nummer van de Accountant stond een artikel van Henk Vlaming over de worsteling van veel accountantskantoren met het ICT-tijdperk en de opkomst van nieuwe verdienmodellen. In het artikel werd gerefereerd aan de boekhoudkoppeling. […]

Lees het hele artikel »

Meer weten?

Ambition discovery

Ambition connect

Ambition Navigator©2015 Collate | disclaimer & privacy | Collate - concepting, strategy & coaching